Palaima paslaugų užsakymo sąlygos

Šios Palaima nakvynės paslaugų užsakymo sąlygos (toliau vadinama - Sąlygos) nustato UAB „Bolligers” valdomo Palaima apartamentų (toliau vadinama – Palaima), įsikūrusio Ežero g. 8D, Mačionių kaime, Anykščių rajone užsakymo ir paslaugų teikimo sąlygas.

I. SUTARTIES SUDARYMAS
Palaima apgyvendinimo sutartis (toliau vadinama „Sutartis”) laikoma sudaryta, kai Palaima patvirtina kliento pateiktą užsakymo užklausą.
Sutarties šalys yra Palaima ir klientas, kuris naudojasi Palaima teikiamomis paslaugomis. Jeigu rezervaciją atlieka tretysis asmuo, veikiantis kliento vardu, tretysis asmuo yra kartu ir atskirai atsakingas Palaima už įsipareigojimus, atsirandančius iš Sutarties sudarymo.
Asmenų skaičius, kaina, apgyvendinimo ir kitos Palaima teikiamos paslaugos yra nurodomos Palaima klientui pateikiamame patvirtinime, kurį klientas gauna po užsakymo pateikimo. Vaikai iki 12 metų priimami tik Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais.
Rezervacijos atliekamos tik elektroniniu būdu per Palaima registracijos sistemą arba per trečiųjų asmenų registracijos sistemas (pavyzdžiui rezervavimo portalus). Rezervacijai telefonu, elektroniniu paštu arba kitais ne automatiniais rezervacijos kanalais, reikalingas išankstinis Palaima sutikimas.

II. KAINOS, MOKESČIAI
Taikomos kainos yra galutinės ir apima visus įstatymuose numatytus mokesčius ir rinkliavas.
Pasikeitus mokesčių tarifams, rinkliavoms apie kuriuos šalys anksčiau nežinojo, Palaima pasilieka teisę taikyti naujus mokesčius ir rinkliavas. Apgyvendinimo kaina yra nurodyta už vieną kambarį parai.

III. APMOKĖJIMAS
Palaima priima dažniausiai naudojamas kreditines/debetines korteles. Palaima neįsipareigoja priimti užsienio valiutą, čekius arba kreditines/debetines korteles, nebent Palaima su tokiu atsiskaitymu sutinka.
Siekiant, kad rezervacija būtų galiojanti, vykdant rezervaciją klientas turi pateikti kreditinę kortelę arba nurodyti alternatyvų Palaima taikomą atsiskaitymo būdą.
Palaima turi teisę pateiktą informaciją patikrinti ir atlikti išankstinę kredito kortelės autorizaciją ar alternatyvų nurodytą mokėjimo būdą. Atliekant autorizaciją, laikinai sulaikomos kredito kortelės arba alternatyvus mokėjimo būdo lėšos.
Visa paslaugų kaina ir visos užsakytos papildomos paslaugos bus nuskaičiuotos iš kredito kortelės arba nurodyto alternatyvaus mokėjimo būdo ne vėliau kaip atvykimo dieną.
Palaima taip pat turi teisę panaudoti kredito kortelę ar kitą nurodytą mokėjimo būdą sumokėti visas neapmokėtas (-as) sumas (-as), kurias svečias turi sumokėti Palaimai už užsakytas paslaugas, ypač susijusias su vėlesniais papildomais užsakymais ir (arba) patogumais ir paslaugomis (pvz., Mini baro) naudojimu ar svečio elgesiu.
Užsakymams, kuriems netaikomas išankstinis atšaukimas ir tai numatyta užsakyme, visa suma už užsakomas paslaugas bus nuskaičiuota užsakymo atlikimo metu.


IV. ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS
Užsakyti Palaima kambariai bus paruošti naudojimui atvykimo dieną nuo 15:00 val. Išvykimo laikas yra išvykimo dieną nuo 11:00 val.
Svečiai, negrąžinę tvarkingos būklės kambario iki išvykimo dienos 11:00 val., privalės sumokėti Palaima nuostolius vienkartine suma, lygia pilnai vienos nakties Palaima kambario kainai.

V. UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS
Užsakymo atšaukimo sąlygos priklauso nuo užsakymo metu sumokėtos užsakymo kainos.
Atlikus užsakymo atšaukimą anksčiau nei 7 dienos iki planuojamo atvykimo (planuojamas atvykimas suprantamas kaip atvykimo diena 15:00 valanda vietiniu Lietuvos laiku), grąžinama 100 % sumokėtos sumos.
Atlikus užsakymo atšaukimą vėliau nei nei 7 dienos, bet anksčiau nei 72 valandos iki planuojamo atvykimo (planuojamas atvykimas suprantamas kaip atvykimo diena 15:00 valanda vietiniu Lietuvos laiku), grąžinama 50 % sumokėtos sumos.
Jeigu klientas neatlieka atšaukimo iki nemokamo atšaukimo termino pabaigos arba tuo atveju, jeigu klientas neatvyksta (klientas atvykimo neatšaukia ir iki planuojamo atvykimo dienos vidurnakčio į Palaimą neatvyksta ir neinformuoja apie vėluojamą atvykimą), Palaima turi teisę gauti vienos nakties kainos dydžio baudą.
Neatšaukiamos rezervacijos negali būti keičiamos arba atšaukiamos. Depozitas (iš anksto sumokėtos lėšos) nebus grąžinamos. Užsakymą atšaukus arba neatvykimo atveju, visa suma yra laikoma atšaukimo bauda ir jokia dalis sumokėtos sumos jokiomis aplinkybėmis nebus grąžinta.
Klientas, patvirtindamas neatšaukiamą rezervaciją, supranta, kad nėra jokių teisinių galimybių į sumokėtų lėšų grąžinimą nei dėl to, kad pasikeitė kliento planai, nei dėl force majeure aplinkybių.

VI. NAUDOJIMASIS VIEŠOMIS ERDVĖMIS
Rezervuodamas kambarį, klientas be papildomo užmokesčio turi teisę naudotis priskirtomis viešosiomis erdvėmis, tokiomis kaip baras, ežeras ir pan. Palaima turi teisę be išankstinio pranešimo viešąsias erdves uždaryti. Dėl uždarytų viešųjų erdvių, klientas neturi teisės į pilną ar dalinę sumokėtos kainos grąžinimą. Viešosios erdvės nėra laikomos Sutartimi užsakyto kambario paslaugų dalimi.

VII. GYVŪNAI
Į Palaimą atsivežti gyvūnus draudžiama. Palaima turi teisę leisti atsivežti tam tikros rūšies gyvūnus. Išimtis taikoma šunims, aptarnaujantiems neregius, klausos sutrikimus turintiems ar kitiems patarnavimams naudojamus šunis, kurie gali būti Palaima teritorijoje be papildomo užmokesčio.

VIII. RŪKYMAS
Palaima yra ne rūkančių Palaima. Be to, yra draudžima rūkyti viešose erdvėse ar kambariuose. Esant šio aprobojimo pažeidimui, Palaima turi teisę iš pažeidimą atlikusio asmens reikalauti sumokėti 150 Eur baudą kaip nuostolius už papildomus valymo kaštus, taip pat kaip bet kokius nuostolius dėl apyvartos sumažėjimo dėl negalimumo kambarį išnuomoti. Reikalaujama nuostolių suma gali būti didesnė arba mažesnė, atsižvelgiant į tai, ar Palaima įrodo didesnių nuostolių atsiradimą, arba klientas įrodo mažesnių nuostolių atsiradimą.

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ JŪSŲ TURTĄ
Palaima nėra atsakingas už Jūsų turtą, laikomą kambaryje.
Palaima nėra atsakingas už automobilio, laikomo Palaima parkavimo zonoje dingimą, žalą automobiliui ar jame esantį turtą.

X. SVEČIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ
Kaip klientas, esate atsakingu už Palaima kambariui ar Palaima priegoms padarytą žalą, kuri padaroma tyčia ar netyčia, žalą, padarytą Jūsų svečio ar gyvūno (jei leidžiama). Tai taikoma taip pat Palaima baldams ir kitai įrangai, kitiems svečiams, esantiems Palaimoje.
Atsakomybė, už padarytus nuostolius, nustatoma pagal bendruosius principus.

XI. TEISĖ REIKALAUTI IŠVYKTI
Palaima turi teisę reikalauti, kad klientas nedelsiant išvyktų. Tai taikoma tais atvejais, kai klientas nesilaiko Palaima darbuotojų klientui duodamų instrukcijų, elgiasi diskriminuojančiai, priekabiauja ar kelia grėsmę kitiems svečiams.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bet koks šių Taisyklių modifikavimas ar keitimas turi būti atliktas raštu. Bet kokie pranešimai ar įspėjimai dėl apgyvendinimo Sutarties ar šių Taisyklių turi būti sudaryti raštu, nebent šalys susitartų kitaip.
Palaima turi teisę perleisti visas teises ar pareigas, kylančias iš apgyvendinimo Sutarties, trečiosioms šalims.
Jei viena ar daugiau šios Sutarties sąlygų yra negaliojančios, tai nedaro negaliojančių kitų sąlygų. Negaliojančios sąlygos turi būti pakeistos galiojančiomis sąlygomis, kurios yra artimiausios šalių ekonominiams ar teisiniams ketinimams.
Tarp šalių (kliento ir Palaima) kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.